Den 10. oktober i fjor brøt den nå 40 år gamle mannen seg inn i to brakker tilhørende Hordaland sivilforsvarsdistrikt. Fra brakkene stjal han spader, sager, en pil og bue, en vernemaske, en førstehjelpsbag, tre fiskestenger, et telt, refleksvester og kompass.

Klassisk speiderutstyr med andre ord, og utstyret tilhørte også en speidergruppe.

Hva mannen skulle bruke utstyret til er uvisst, men han ga en uforbeholden tilståelse da han ble konfrontert med tyveriet.

Mannen er tidligere domfelt 16 ganger, hovedsakelig for vinnings— og narkotikakriminalitet. I Nordhordland tingrett fikk han sin 17. dom, og ble dømt til 30 dagers fengsel.