Gjerningsmennene kom seg unna med en safe, som inneholdt et par tusen koner i kontanter, i følge lensmannsbetjent André Simonsen ved Askøy lensmannskontor.