— De som nå blir oppmerksom på dette «tyveriet», vil nok lure på hvorfor noen kan stelle seg så dumt, sier Merete Andreassen, som er leder for Sentrumsalliansen.

Det var i BT fredag at Demokratenes listetopp i Hordaland, Fredrik U. Litleskare, skrev hva han vil gjøre for Vestlandet.

- Ikke noen avskrift I et lengre avsnitt heter det at «Demokratene krever at skjevfordelingen til helseforetakene rettes opp snarest. Vi krever at regjeringen sender penger til infrastruktur, i stedet for snorklippere. Vi krever midler til å vedlikeholde våre skoler, og til rus og kriminalitetsforebygging blant barn og unge...»

Ord for ord fortsatte avsnittet helt identisk med Sentrumsalliansens program.

— Hvorfor skriver du av et annet partiprogram, Litleskare?

— Dette må jeg undersøke nærmere med partiets annenkandidat, Jan-Ove Fromreide, som har sendt innlegget mitt til BT. Men jeg står likevel inne for det som står i artikkelen, sier Litleskare.

Fromreide gir deretter følgende forklaring:

— Innlegget fra Litleskare er basert på et intervju han ga til BA for noen dager siden. Dette er ikke noen avskrift av et annet partiprogram. Alt sammen står i vårt program. At Sentrumsalliansen har god politikk, er jo bare bra, sier han.

Lar seg provosere

Ved nærmere gjennomlesning kan BT konstatere at Litleskares «lånte tanker» verken er nevnt i BA-intervjuet (9. september) eller i Demokratenes partiprogram.

— Jeg lurer sannelig på hva som ligger bak det som er skjedd. Har Demokratene virkelig ikke egne tanker om så viktige spørsmål som dette? Det er i så fall ganske avslørende, sier Merete Andreassen.

— Det er også provoserende å bli utsatt for slikt, for Sentrumsalliansen er det eneste partiet som har satt skjevfordelingen mellom øst og vest i fokus i partiprogrammet.