Nå er hun dømt til å betale tilbake 79.000 kroner, i tillegg til 60 dagers fengsel med prøvetid på to år.

I løpet av halvannet år overførte støttekontakten, i strid med alle retningslinjer, til sammen 179.000 kroner fra klientens honnørkonto.

Noe av pengene brukte støttekontakten til å betale klientens regninger, men resten brukte hun til sine egne private formål. Blant annet betalte hun egen husleie.

Støttekontakten fikk klienten til å ta opp et forbrukslån, som siden ble overført til støttekontaktens konto.

Lagmannsretten karakteriserer forholdet som grovt underslag, og et alvorlig tillitsbrudd.

Den psykisk utviklingshemmede kvinnen brukte også i perioder rollestol, og var helt avhengig av hjelp fra støttekontakten.