Hjelpepleieren jobbet ved et sykehjem i Sogn og Fjordane. Ved flere anledninger i fjor tok hun selv pasientenes tabletter, som inneholdt et narkotisk virkestoff. Pasientene fikk i stedet hjelpepleierens eget østrogenpreparat.

Hun er nå dømt for tyveri og for å ha brukt narkotika.

Ifølge dommen dreier det som om minst fem tabletter. Retten påpeker at antallet er lite, men understreker alvoret i at domfelte arbeidet som hjelpepleier og samtidig hindret pasientene i å få nødvendige legemidler. «Pasienter og pleiehjem er helt avhengige av å ha tillit til sine ansatte. [...] Her har siktede alvorlig forbrutt seg», heter det i dommen.

Hjelpepleieren ga en uforbeholden tilståelse i Fjordane tingrett, og ble dømt til 21 dagers betinget fengsel og en bot på 5000 kroner, i tråd med aktors påstand. Den domfelte er også fratatt sin autorisasjon som hjelpepleier.