Tyveriet ble oppdaget under høymessen forrige søndag. Det føyer seg også inn i rekken av mange tilfeller av hærverk mot Sælen kirke siden den ble tatt i brukt for nesten fire år siden.

Soknepresten har ingen idé om hvem tyven er, det er ingen spor etter innbrudd. Mest sannsynlig har tyven gått inn i kirken på dagtid.

— Dette er respektløst, frekt og trist. Det er et midtpunkt i kirkerommet, som nå er borte. Krusifikset representerer ikke den helt store økonomiske verdien. Men for menigheten har det svært stor affeksjonsverdi, sier Øglænd.

Kirkens midtpunkt

— Vi har helt bevisst ønsket et enkelt alterbord, der krusifikset og lysene har vært de eneste faste gjenstandene. Nå står vi bokstavelig talt ribbet tilbake på alteret, legger han til.

Økonomisjef Ove-Christian Fredriksen i Bergen kirkelige fellesråd sier at det er trist og veldig beklagelig at slikt skjer.

— Heldigvis er det sjelden vi opplever slike tyverier fra kirkene i Bergen. Men det er ille at ikke kirkerommet skal få være i fred for kriminelle handlinger. Skulle dette bli et problem i kirkene i Bergen, må vi vurdere å stenge dem på dagtid, sier Fredriksen.

Det finnes tilgivelse

Sokneprest Øglænd vet ikke hvor gammelt krusifikset er. Det er laget av tre, ca. 40 cm høyt og viser Kristus som løsriver seg fra korset iført gullkrone.

Øglænd er klar til å tilgi tyven hvis han eller hun leverer krusifikset tilbake.

— Sælen kirke er en åpen kirke på dagtid. Hvis tyven velger å komme innom og sette det fra seg, eller på annen måte levere det tilbake, har vedkommende i alle fall sokneprestens tilgivelse. Derfor venter vi med å politianmelde tyveriet til etter helgen.

-Hvordan har reaksjonen blant kirkegjengerne vært?

— Folk er vantro og fortvilet overfor det som har skjedd. Mange trodde det ikke før de selv fikk se at krusifikset er borte.

Mye hærverk

Helt fra kirken var ny, har den vært utsatt for en rekke tilfeller av hærverk. Det begynte med tagging på en av veggene mens byggingen fortsatt pågikk. Da klarte man ikke å fjerne malingen, så en hel vegg måtte rives og bygges på ny. Etter at kirken sto ferdig, har uvedkommende på systematisk vis knust kuplene i gatelysene. Det samme har skjedd med mindre lamper ved inngangen, et svært vindu ved kirkedøren er knust, en takrenne har vært revet løs, lynavlederen knekt og en postkasse ødelagt.

— Lysene blir ødelagt så snart det kommer nye glasskupler. Det er fortvilende. For nå er jo både veien og hele inngangspartiet til kirken mørklagt, sier Øglænd.

Arne Nilsen
Helge Skodvin