Nå er hun dømt til betinget fengsel i to år, og en bot på 2000 kroner. Det var i fjor høst det ble oppdaget at det manglet 10.000 kroner på beboerne felleskonto. Kvinnen disponerte denne kontoen i kraft av sin stilling som avdelingsleder.

Underslaget ble avdekket ved bydelsadministrasjonens årlige kontroll av bofellesskapets husholdningskasse. Kvinnen har tilstått forholdet, og pengene er betalt tilbake.

Lederen sluttet i jobben etter at underslaget ble oppdaget.