Innbruddstyvene har brutt opp en dør og forsynt seg grovt av både penger, tobakk og Flax-lodd. Politiet har sikret seg spor å gå etter, men står foreløpig uten konkrete mistenkte. Etterforskerne håper publikum kan hjelpe dem med å innsnevre gjerningstidspunktet.

— Lyset i butikken står vanligvis på til alle døgnets tider, men tyvene slo det av mens de holdt på. Vi håper derfor at noen som har gått forbi butikken kan ha reagert på at lyset var av, sier etterforsker Kjetil Sortland ved tyveri- og brannavsnittet i Hordaland politidistrikt.

Han ønsker også tips om alle mistenkelige bevegelser eller biler i området rundt butikken.