Sprengstoffet ble stjålet under et innbrudd hos i dynamittlageret til bedriften Dyno Nobel A/S i Tennebekk i helgen.

Innbruddet skal ha skjedd mellom lørdag klokken 15.00 og mandag klokken 06.10.

Tyveriet omfatter ca. 3 kilo dynamitt, og dessuten to hvite plastsylindre (hver på 450 gram) med produktnavnet "Cheminex". Plastsylindrene inneholder blant annet TNT.

I tillegg er det stjålet både el. tennere, kabel og elektrisk tennapparat.

Politiet anmoder foreldre om å gjøre barn og ungdom oppmerksomme på farene som er knyttet til dynamitt og TNT. Dersom noen finner sprengstoffet, må de ikke røre det, men straks varsle politiet.

Opplysninger i saken kan gis til politioverbetjent Tore Salvesen, Laksevåg lensmannskontor, på telefon 95732080.

STJÅLET: Sprengstoff-beholdere som likner denne er savnet etter innbruddet i Tennebekk
Foto: Politiet