• Ufattelig, sier Jo Gjerstad i Bodoni Hus. Da han kom på jobb sist tirsdag var den grafiske bedriftens praktfulle skilt stjålet. Hollendergatens pryd var forsvunnet!

TRULS SYNNESTVEDT

— Et stort tap både for Bodoni Hus, for det fredete huset fra 1703 og for gaten, sukker Gjerstad.

Håndverksskiltet som forsvant ble laget for sju-åtte år siden av kunstsnekker Ivar Johansen og er ca. en meter høyt og en halv meter bredt, dessuten minst 30 kilo tungt.

— Min teori er at det er snakk om et bestillingstyveri, sier Gjerstad. Han tror ikke at det er tilfeldige nattevandrere som har tatt det verdifulle skiltet.

Skiltet hang tre-fire meter til værs og var vanskelig tilgjengelig. Festet som henger igjen, tyder på at skiltet er blitt røsket ned.

— Det må ha vært minst to personer om jobben, den ene har støttet den andre, sier Gjerstad. Han ser ikke helt bort fra at tyveriet kan være en pøbelstrek og at skiltet nå befinner seg på en eller annen hybel eller er blitt dumpet.

— Det pussige er at det kan virke som tyvene forgjeves forsøkte på det samme for ca. to uker siden, da var gitteret de har stått på bøyet ned, forteller Gjerstad.

Det unike håndverksskiltet er av tre, og svart med burgunderrød rygg. Det har «Bog Trykkeri» skrevet med forgylte bokstaver på fronten og et rødt bokmerke stikker ut av boken.

— Skiltet er bedriftens bumerke og vi er usigelig stolte av det. At det er blitt stjålet fortoner seg helt meningsløst. Derfor håper vi at det kommer til rette, sier Gjerstad.

STJÅLET: Jo Gjerstad i Bodoni Hus viser hvor vanskelig det må ha vært for tyvene å røske ned skiltet på det fredete huset, tre-fire meter til værs i Hollendergaten.<p/> FOTO: BODONI HUS
SKILTET: Det er dette skiltet som ble stjålet fra fasaden på Hollendergaten 10 natt til tirsdag. Skiltet er ca. en meter høyt.<p/> FOTO: BODONI HUS