En gang i uken hadde kvinnen med seg den eldre pleiepasienten på handleturer. Mannen som er pasient på et sykehjem på et lite sted i Hordaland, hadde med seg sitt Visa-kort på turene.

I løpet av halvannen måned på våren og sommeren 2002 gjorde 41-åringen en rekke innkjøp og uttak fra minibank. Uttakene er gått til eget forbruk, har hun forklart.

Uforbeholden tilståelse

— En lei sak. En forventer ikke at slikt skal skje. Det har også med tilliten til det offentlige å gjøre også, sier rådmannen på stedet.

Han mener å huske at det var pleiepasientens verge som oppdaget at penger var borte.

— Dette er en pasient uten nære slektninger. Derfor tok det tid før det ble oppdaget, sier han. Tyveriene ble ikke avdekket før over et halvt år etter.

— Vi har undersøkt om det kan ha vært gjort liknende ting mot andre pasienter, men det er ingenting som tyder på det.

Rådmannen har ikke hørt om noen reaksjoner fra familien til andre pasienter.

— Så vidt jeg vet er ikke dette kjent i lokalsamfunnet her, sier han.

Da kvinnen ble oppdaget, la hun raskt alle kort på bordet. I sin forklaring til politiet fortalte hun at hun hadde dårlig økonomi og ble fristet fordi pengene var lett tilgjengelig.

At kvinnen ga en uforbeholden tilståelse i Nordhordland tingrett tirsdag, anså retten som formildende.

«Grove tillitsbrudd»

I skjerpende retning viser retten til at tyveriet har pågått over en såpass lang periode og at «handlingene er grove tillitsbrudd forøvd mot en eldre pleietrengende mann. Allmenne hensyn tilsier en streng reaksjon.»

Saken har fått store konsekvenser for kvinnen. Hun ble sagt opp fra jobben etter at hun ble oppdaget, og er i dag uten jobb. Hun tror heller ikke hun vil få noen jobb i lokalsamfunnet der hun bor etter dette, og har forklart at hun derfor vil flytte neste år.

Mens påtalemyndigheten ville ha henne dømt til fem måneders fengsel, hvorav tre og en halv måned ubetinget, var tingretten mildere stemt. Den ga henne fire måneder der to og en halv måned er ubetinget.

I tillegg må hun betale tilbake 61.500 kroner til pleiepasienten.