BJARNE KVAM bjarne.kvam@bergens-tidende.noI tillegg til å ha brutt seg inn på nettstedet til Scandinavian Online (SOL), har de også innrømmet at de brøt seg inn på Aftenpostens internett-avis, og endret på nettavisens innhold.Begge guttene har tilstått alt, og har sagt seg villig til å bli dømt i Bergen forhørsrett. Der må de i hvert fall regne med en betinget fengselsstraff. Saken kommer opp 8. januar.— Hacking er et sterkt økende problem i samfunnet, sier aktor, politiadvokat Erik Moestue ved Økokrim, til Bergens Tidende. Erstatningskrav Det var den siste helgen i mai 1999 at de to guttene, som da var 17 år gamle, brøt seg inn i dataserveren til Scandinavian Online (SOL), der Aftenpostens datasider var lagret. Både SOL og Aftenposten er eid av Schibsted-konsernet.Etter å ha slettet Aftenpostens internett-forside, la de to datakameratene ut en tegning av tre karer som urinerte på avisens logo.Da saken ble rullet opp sa førstestatsadvokat Inger Marie Sunde i Økokrim til Aftenposten at guttene hadde gjort skade for ca. 150.000 kroner, og at de kunne vente seg et saftig erstatningskrav.Det tok ikke lang tid å oppklare saken. Fem etterforskere fra Økokrim klarte i løpet av noen dager etter data-innbruddet å finne frem til de to bergenserne, som ble pågrepet hjemme om natten. De tilstod alt. 160.000 passord Guttene hadde skrytt av det de hadde gjort, på chat-grupper på nettet. De ville vise hvor lett det var å bryte seg inn på en fremmed dataserver. Det farligste de gjorde var å stjele en fil med 160.000 passord. Dette var passordene til ansatte i virksomheter som hadde internett-løsninger knyttet til SOL-portalen. En av disse virksomheten var Kriminalpolitisentralen (Kripos), politiets bistandsorgan i spesielt krevende og alvorlige straffesaker.Det er et åpent spørsmål om de to guttene skjønte alvoret i det de drev med, og akkurat dette blir et sentralt tema i straffesaken.Forbrytelsen skjedde via en datamaskin til arbeidsplassen til en av guttenes fedre.