– Jeg håper at Bergen er bilfri og at bybanen går på skinner i alle retninger. Byen er uten reklame og har klart å beholde sine grønne lunger. Det regner ikke mer enn i dag – klimaet har med andre ord ikke gått av hengslene.

– Hvordan skal vi komme dit?

– Friele-regimet må kastes, bystyret må få en annen sammensetning enn i dag. Folk må få styre sine egne liv og nasjonen må være villig til å

EIRIK BREKKE