RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no

— Avviket mellom budsjett og regnskapstall har aldri vært større, sier sykehusdirektør Egil Haugland.

Underskuddet i år ser ut til å ende på 160 millioner kroner. Ved utgangen av fjoråret var underskuddet 90 millioner.

— Det er klart dette er dramatisk, sier Haugland, som forklarer deler av økningen med høyere pris på olje og elektrisk kraft.

Han påpeker også at en stor del av ekstramidlene som ble bevilget til sykehusdrift av Stortinget i fjor, ble brukt av fylkeskommunen til å styrke barnevernet.

— Et annet moment er nye, dyrere medisiner på markedet, i tillegg til en generell prisstigning på medikamenter. Dessuten har antall ansatte økt mer enn i fjor, understreker sykehusdirektøren.

Men nå er det stopp. Sykehusledelsen skal stoppe bemanningsøkningen, og vil la stillinger blir stående ledig ved naturlig avgang.

Enkelte avdelinger vil imidlertid bli forsøkt skånet - blant dem brannskadeavsnittet, som skal betjene hele landet.

Målet er å redusere underskuddet med 50 millioner kroner.

— Klarer vi det, skal jeg være svært fornøyd. 50 millioner er mange penger på et halvt år, sier Haugland.