— Vi må bry oss om hverandre. Handling og bønn må bli ett, mener byprest Knut Kaldestad i Kirkens Bymisjon og informasjonskonsulent May-Irene Wergeland i Kirkens Nødhjelp. Vi står i det stille rommet i Bymisjonens senter i Kong Oscars gate. Et kors av brostein med tente lys preger gulvet. Her er noen få puffer å sitte på.

Bimisjonens emblem lyser på veggen.

Fasteaksjonen samler i år inn penger for å hjelpe mennesker rammet av hiv og aids verden over. Fra søndag til tirsdag vil bøssebærere fra Kirkens Nødhjelp gå fra dør til dør og i hovedgatene i Bergen for å samle inn penger. Det blir blant annet samlinger i Korskirken og Johanneskirken i forbindelse med aksjonen.

— Aids er en av de største katastrofer i menneskehetens historie. Vi snakker om et stille folkemord. 25 millioner mennesker er til nå døde av aids. For mange er det svært vanskelig å stå frem og fortelle at de har denne sykdommen. De er redd for å bli utstøtt, opplyser May-Irene Wergeland.

— Omsorg og solidaritet er viktige stikkord for fastetiden. Vi må bruke den til å vise at vi bryr oss om hvordan andre har det. Internasjonalt er aids og krig den store utfordringen. Lokalt er fattigdom et skjult problem. Ikke alle i Bergen har penger til mat og klær, opplyser Knut Kaldestad..

— Korskirken hadde utvidet åpningstid i uken etter at krigen i Irak brøt ut. Hvordan ble det mottatt?

— Mange har kommet med sin uro, bekymring og sorg over det som skjer. Vi ser at det er behov for en åpen kirke i Bergen. 35.000 mennesker var innom Korkirken i fjor. Det sier noe om behovet, mener Knut Kaldestad.

FASTEAKSJON: – Vi må bry oss om hverandre i denne tid og trenger å gjøre noe konkret, mener Knut Kaldestad og May-Irene Wergeland.<p/>FOTO: ARNE NILSEN