Han har ikke sluppet noen plate nå heller. Det bare falt seg slik at vi forleden fikk i hende en cd: Glade Bergen 2. Med Erling Johannessen og «Di Nystemte». Og tenkte at den godeste Johannessen har jo holdt på en stund, og hvor lenge og meget har han egentlig produsert?

Men han gjør ikke noe nummer av seg i telefonkatalogen heller. Der er flere Erling Johannessen'er, og det er bare å begynne øverst, med han i Bjørndalsskogen.

— Jo, det hender folk ringer og spør forsiktig om det er den rette Erling Johannessen …

— Du kunne ha gjort det litt enklere for dem som vil ha tak i deg, og satt trubadur som tittel?

— Det tenker jeg på hver gang det kommer ny telefonkatalog.

Han må ha tenkt mange ganger, for det er lenge siden hans trubadurliv tok sin begynnelse. Sånn sett begynte det allerede i marinen i 1960/61, men plate - eller rettere kassett - ble det ikke før i 1982. «Glade Bergen» het den, uten noe tall.

— Når du ikke vet om det blir flere, så ...

Siden ble det «Langs brostein og bekkalokk» og den andre glade Bergen og to band og en duo og så «Hjemmelagede svisker» med Duo Erlans - av navnene Erling og Ansgar (Gjelsvik). Bokstavelig talt hjemmelagede, for etter først å ha skrevet tekster til kjente melodier, lager nå Johannessen begge deler selv. Og han skriver hele tiden.

— Det må være blitt noen viser etter hvert?

— Ca. 35 bergensviser - pluss de andre.

Det skulle være unødvendig å spørre om Erling Johannessen har et forhold til byen sin.

— Til de grader! Det er den flotteste byen i Norge! Her er mye galt, men når du tenker på rammen, beliggenheten, innseilingen … Jeg er blitt sentimental med årene. Nå får jeg tårer i øynene og klump i halsen når det gjelder Bergen. Som en av visene hans heter: «Takk og pris for at Bergen e Bergen.»