• Det blir fort dramatisk hvis man trenger hjelp og ikke får svar, mener Brikt Olav Gåsdal fra Tysse i Samnanger. Han setter spørsmålstegn ved beredskapen etter at kommunen har vært uten telefonforbindelse i mer enn et halvt døgn.

— Det var ikke kontakt å få. Verken via fasttelefon, mobiltelefon eller nødtelefon. Til og med kortautomatene gikk ned, forteller Gåsdal.

Etter telefonkuttet er han bekymret over akuttberedskapen i kommunen.

— Etter hvert er jo det meste tatt bort fra kommunen. Nå sist har det vært en veldig kamp for å beholde ambulansen, etter at Helse Vest gikk inn for å flytte den til Fusa, sier Gåsdal.

— Hvis vi hadde hatt en lokal ambulanse kunne man alltids kastet seg i bilen og kjørt for å varsle dem. Vi er ikke selvhjulpen lenger, mener Gåsdal.

— Det neste er at vi kan miste lensmannskontoret. Det gir ekstra grunn til bekymring, sier Gåsdal.