— Jeg stiller meg undrende til fremstillingen og noen av konklusjonene i Sjøfartsdirektoratets rapport, sier styreformann Atle Jebsen i rederiet Jebsen i en kommentar til rapporten fra Sjøfartsdirektoratet, som ble lagt frem i dag.

— Med tre punkterte tanker ville skipet uansett ha gått rundt. Det er kun spekulasjon å si noe om hvor hurtig skipet ville ha kantret under andre omstendigheter.

— Jeg forstår at arbeidsgruppen har fulgt sitt mandat, men det er beklagelig at det ikke er utredet hvorfor MS ROCKNES gikk på grunn. Et slikt arbeid har vært varslet, men har fortsatt ikke funnet sted. Jeg oppfordrer nå Nærings- og Fiskeriministeren til å få fortgang i dette arbeidet.