— Dette støtter vi og vil ta aktivt del i, sier fylkesleder Anne M. Bjørge i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til BT.

FFO er en paraplyorganisasjon for mange ulike grupperinger av funksjonshemmede.

— Vi kommer til å stille opp og være med å aksjonere, for dette er en viktig sak for oss. Budsjettkuttene rammer kronikerne verst, og det er mange kronikere blant de funksjonshemmede.

Hun understreker at det er viktig å rette skytset i riktig retning.

— Det er ikke Haukeland Universitetssykehus som hovedsakelig skal klandres. Folkene der gjør så godt de kan ut fra den ressurssituasjonen de befinner seg i. Poenget er at sykehuset får for lite penger til å gjøre den jobben de skal, og blir tilgodesett med altfor lite i forhold til andre helseregioner, sier Anne M. Bjørge.

Revmatikerforeningen i Hordaland er også positiv til aksjonen.

Fylkesleder Inge Johs. Reigstad sier til BT at man på et styremøte førstkommende onsdag skal drøfte situasjonen og bli enige om mulige utspill og initiativ.

— Vi er positive til alt som kan gjøres bedre. Revmatikerne er en stor gruppe som gjennom mange år har fått nedbygd behandlingstilbudet sitt. Vi frykter at det kan bli enda verre hvis de bebudede budsjettkuttene gjennomføres, sier han.