Etter at BT satte søkelyset på de uverdige forholdene ved de fleste av byens private hospitser, startet Bergen kommune arbeidet med å lage en kravliste som hospitseierne i fremtiden må leve opp til. Kravene er nå klare, og helsebyråden forventer at saken blir vedtatt i neste byråd 23. april.

— Så snart dette er vedtatt, vil vi annonsere og sende ut informasjon. De som vil ha avtaler med oss, må søke om å få drive kommunalt godkjent hospits og tilfredsstille kravene, sier Nordeide Fløisand.

Tanken er at sosialkontorene i fremtiden bare skal bruke godkjente hospits, og at de useriøse stedene dermed skal dø ut av seg selv.

Trenger 300 plasser

— Vi har et håp om at vi vil få minst 300 godkjente plasser når denne prosessen er over. Det er det vi har behov for, og vi kommer ikke til å bruke hospitser som ikke er godkjente i fremtiden. Det blir i så fall bare i svært få krisetilfeller. På den måten håper vi at de verste hospitsene vil tørke bort, sier helsebyråden.

Hvert enkelt hospits vil bli inspisert før det blir godkjent, og kommunen skal følge opp med jevnlige inspeksjoner for å sikre at standard og service opprettholdes.

Da BT var ute for å se på et av hospitsene i november i fjor, møtte vi en hospitseier, Leif Iversen, som sa at han gjerne hevet standarden, men at prisen ville øke i samme takt.

— Jeg kan ikke se at en prisøkning skal være nødvendig. Vi betaler omkring 300-400 kroner døgnet for disse rommene. Det skulle gi minst 10.000 kroner i måneden. Man må forvente at det skal dekke noe mer en bare husleie for en hybel, sier Nordeide Fløisand.

Hun tror at mange nye, seriøse hospitseiere kommer til å vokse frem med den nye ordningen.

— Etter at dere begynte å skrive om problemet, har vi fått flere henvendelser fra folk som ønsker å drive med slik utleie i et sosialt perspektiv, ikke bare for profitt. Derfor tror jeg vi vil se flere nye aktører i dette markedet. Det er i stor grad narkomane som bor på disse stedene, og de fortjener et verdig tilbud. Det har de ikke hatt så langt, innrømmer Nordeide Fløisand.

- Daglig tilsyn ikke nok

Leder i Leieboerforeningen Bergen, Stig Høisæther, ønsker den nye ordningen velkommen, og håper på en kraftig bedring av tilbudet. Han lurer imidlertid på om kravene er strenge nok.

— Daglig tilsyn er ikke nok hvis det betyr at en person stikker hodet inn en gang for dagen for å se om folk lever. Slik er det allerede i dag, og det er ikke godt nok. Jeg mener de bør kreve tilsyn nesten hele døgnet, sier Høisæther.

Nordeide Fløisand er ikke helt klar på det punktet.

— Vi vil se det an i hver enkelt søknad, men det er klart at de må være der mer enn å se innom, sier hun.

Høisæther er dessuten opptatt av at hospitsene må spres, og ikke plasseres i klynge, slik som er tilfellet både i Hollendergaten og i området ved Kalmarhuset.

— Jeg tror vi skal få til det når vi ser på de ulike søknadene, sier Nordeide Fløisand.