• Vi stiller gratis lokaler til disposisjon for ungdommene i bydelen, mot at de selv tar ansvar for aktiviteten, sier kulturleder Berit Tande på Årstad kulturkontor.

— Ta kontakt med oss! Fortell oss om behovene, så kan vi se hva vi kan få til sammen, inviterer Tande.

Hun innrømmer at kulturkontoret ikke klarer å fange opp alle interessene i ungdomsmiljøet, men mener bydelen likevel har et godt ungdomstilbud: * På Ulriken bydelssenter er det dans, teater, DJ-kurs og internettkafi med fire datamaskiner. Det bygges også øvingslokaler for band. Klubben er åpen fire timer hver onsdag og fredag.

  • Ny Krohnborg barne- og ungdomsskole holder nattåpent en gang i måneden, med dans, spill og idrett.
  • På aktivitetshuset Støpeskjeen er øvingslokaler for band åpen hver helg. Inntil for to år siden ble det arrangert diskoteker der. Det ble nedlagt etter klager på alkohol og narkotikabruk utenfor lokalene.

— Dessuten er det hauger av idrettshaller i området som ungdommen kan aktivisere seg i, understreker Tande.

I Årstad bydel bor det i underkant av 4.000 barn og unge.