De døve protesterte mot at skolene deres, blant dem Hunstad i Bergen, skal legges ned.

Kunnskapsdepartementet har foreslått å legge ned destatlige døveskolene i landet.Dette fordi skolene har få elever, og kommunene har mange stedergode alternative tilbud. Men dette gjelder ikke alle steder. Bergen kommune harikke økonomi til å drive døveskole foregen regning på Nattland, som foreslått, dersom Hunstad skole legges ned.Stortinget har nå saken på sitt bord, en avgjørelse ventes i løpet av juni.Derfor haster det for de hørselshemmedeog deres organisasjoner å bli hørt, før politikerne sier sitt endelige ord.

Under markeringen i gårble det overlevret et kompendium til Stortinget, med begrunnelse forhvorfor døveskolene er viktige, for brukerne. Et knippe politikere fraopposisjonen møtte frem og tok ordet på plenen utenfor Stortinget.