Bergen brannvesen har drevet ambulansetjenesten i 55 år, og stiller seg kritiske til at offentlige Helse Bergen overtar 1. januar. Et av problemene skal være at First Response-tjenesten, hvor førstehjelpskyndige brannfolk rykker ut når ambulansene er opptatt, ikke skal fortsettes under Helse Bergen.

– Dette er ferdigdebattert. Det er ingen grunn til å diskutere det i avisene. Det fører bare til at folk begynner å bli redd for om de kan stole på oss, og det er det ingen grunn til, sier Guttorm Brattebø, seksjonsoverlege og leder for akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen.

– Vi har ennå ikke avklart situasjonen når det gjelder First Response, men brannvesenet ville ikke sittet med hendene i fanget hvis de kunne redde noen, sier Brattebø.

Lite nytt for folk flest

Han er mest interessert i å forklare hva de nye endringene går ut på.

– Dette er den største omleggingen i ambulansetjenesten i Bergen noensinne, forteller akuttsjefen mens han tegner et sirlig diagram.

Men ifølge Brattebø vil ikke folk flest merke noe særlig til forandringene.

På det håndtegnede diagrammet hans blir den nye tjenesten seende ut som en firebladet blomst delt opp i nord, sør, øst og vest, hvor Bergen sentrum er i midten. Alle områdene har flere ambulansestasjoner.

En av de største forandringene går på hvordan de ansatte blir opplært. Nå skal de «roteres» mellom utsidesliggende stasjoner og sentrumsstasjonene.

– Personalet på ambulansene skal få jobbe litt her og litt der. Vi tror de vil få en mer komplett og variert erfaring på denne måten, sier Brattebø.

Siste vakt for brannvesenet

Store deler av ambulansepersonellet har blitt overført fra brannvesenet. En av dem er Kim Søderstrøm, som meldte seg frivillig til å gå over.

– I dag er siste vakten min for brannvesenet. Det er litt leit, miljøet der er veldig godt, men jobben blir nok ikke noe særlig annerledes, sier han.

Akuttsjefen sier seg enig, og oppsummerer saken slik:

– Det tilbudet vi har er bra, men det vi får er enda bedre.

Lillebø, Jan M.
Lillebø, Jan M.