— Det er noen som ikke har gjort jobben sin, og konsekvensene kan bli alvorlige, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Kåre Askvik om de to hendelsene i Bergen den siste uken.

Et stillas raste sammen i Møllendalsveien forrige fredag. Politiet måtte sperre veien og omdirigere trafikken.

Fem dager senere ble Sjøgaten stengt i rundt to timer da et stillas var i ferd med å falle ned ved Dolly Dimple-huset på Sandvikstorget.

- Håndverkene slurver

Arbeidstilsynet har jevnlige tilsyn på byggeplasser med stillaser. Askvik forteller at de fra tid til annen kommer over stillaser som ikke er i henhold til reglene, men det er først når uværet dukker opp at de blir en farlig felle.

— Med det uværet vi hadde i forrige uke, vil det alltid dukke opp noen eksempel. Men hovedbildet er at stillasene er i ordentlig stand, forsetter han.

- Hvem er det som ikke gjør jobben sin?

— Våre erfaringer er at montørene som setter opp stillasene alltid gjør et godt arbeid. Problemene dukker opp når håndverkene kommer på byggeplassen. Innfestningen står gjerne i veien for dem og de tar bort en støttestang her og en støttestang der. Da ender det med et stillas som har liten forankring til bygget, og det går på stødigheten løs, sier han.

Entreprenør har ansvaret

Når et stillas blir montert er det strenge sikkerhetskrav som skal følges, blant annet kompetansekrav til montørene. Men når stillaset er oppført, står ansvaret på oppdragsgiveren som er entreprenør.

Begge de stillasene som har skapt overskrifter den siste uken var oppdragsgiverens ansvar.

- Er informasjonen om retningslinjene og lovene gode nok?

— I enkelte tilfeller ser man at de som bruker stillasene ikke blir informert godt nok, sier han.

- Mange tolkninger

I forskriftene står det at stillaset skal «kontrolleres med jevne mellomrom avpasset etter forholdene»

Ifølge stillaskontrollør Truls Rassmussen er det mange tolkninger på hvor ofte kontroller skal gjennomføres.

— Det er forskjellige oppfatninger av hva som menes med jevne mellomrom. Enkelte stillaser kan stå i månedsvis til arbeidet er ferdig og aldri bli kontrollert. Jeg mener at 14 dager er passelig, og det er også en del store byggeplasser som forholder seg til det, sier han.

Kan ikke unngås

Askvik medgir at det kan være svakhet at oppdragsgiveren står med hele kontrollansvaret når monteringen er utført.

— Men de store og seriøse firmaene har gode systemer. Det er ofte mindre firmaer som ikke alltid gjør jobben sin godt nok, det ser vi når vi er på tilsyn.

- Hvordan kan vi unngå at stillasene faller sammen neste gang værgudene slår seg vrange?

— Det tror jeg vi ikke klarer. Men de med ansvar må gjøre jobben de har påtatt seg, og kontrollere jevnlig at dette går bra.

SIKRER: Brannvesenet måtte opp i lift for å dette sikre stillaset i Sjøgaten forrige uke.
ARNE ELLINGSEN