• Det er rett og slett helt forferdelig det som har hendt, sier stillaseier.

Et stillas har falt ned i Møllendalsveien og sperrer hele veien.

— Jeg var på vei til Haukeland Univeristetssykehus og kom rett etter at stillaset hadde falt ned. Stillaset ligger spredt utover hele veien, sier Roger Iversen til bt.no.

- Ingen personer skadet

Hendelsen ble meldt til politiet klokken 10.55, og Arbeidstilsynet er varslet.

— Ingen personer er skadet, men stillaset har vært borti noen strømførende ledninger, sier Ronny Lentføhr, operasjonsleder i Hordaland politidistrikt.

Politiet har sperret veien og dirigerer trafikken på stedet. Politiet kjenner ikke til at uhellet har ført til strømbrudd i området.

— Den kommunale vaktsentralen håndterer det videre arbeidet med strømledningene, sier Lentføhr.

Politiet venter på BKK

Stig R. Johannessen var på vei til skolen da han plutselig fikk hele veien sprerret inne av stillset.

— Hele stillaset på utsiden av bygget mot Møllendalsveien har rast sammen. Jeg kommer meg ikke forbi, da det sprerrer hele veien, sier han til bt.no.

Det har samlet seg folk i gaten.

— Jeg benyttet anledningen til å dra hjem for å hente en paraply. Jeg hører sirenene, men kan ikke se om noen er skadet, sier Johannessen.

Stillaset ligger over en strømledning og politiet gjør ingenting før BKK kommer.

— Vi holder alle på avstand og har evakuert personer i det bygget stillaset sto på. Strømmen er ikke tatt i området og vi venter på at BKK skal komme, sier politibetjent Helge Blindheim.

Politiet stopper trafikken ved rundkjøringen under nye Nygårdsbro og i Møllendalsbakken for å hindre at folk kjører inn.

- Forferdelig

Driftsleder og styreformann, Ole Østensen, i Pilar Stillas (tidligere Bergen Stillasutleie) er rystet over nyheten om hva som har hendt i Møllendalsveien.

— Vi hadde tre mann på jobb. Det er rett og slett helt forferdelig det som har hendt. Det er trafikk der hele tiden og det var heldigvis ikke noen under stillastet da det raste, sier Østensen til bt.no.

Nå har Pilar Stillas sendt elleve mann til stedet for å bidra i oppryddingsarbeidet.

— En ekstern kontrollør skal sjekke om vi har skiftet alle festene i stillaset mens vi har arbeidet der. At alt har gått riktig for seg fra vår side, sier han.

Det er Faktor industrier som har leid stillaset. Det var ikke i bruk da det raste sammen.

Dobbel sikring

— Det er ikke avklart hva som er årsaken til at stillaset har rast sammen. Det er lenge siden stillaset ble satt opp og det er mye som kan skje i mellomtiden, sier Truls Rasmussen ved Sem sikkerhet. Et firma som spesialisiserer seg på sikring av stillas.

Pilar Stillas er et av få firmaer som bruker en ekstern kontrollør for å få en ekstra kontroll på stillaset sitt ifølge Rasmussen.

— Nå er jeg på stedet for å dokumentere hva som har skejdd. Jeg skal sjekke om det er brukt fester og hva de tåler, sier han.

VENTER PÅ BKK: Her kan det sees tydelig at stillaset ligger over noen strømledninger.
ANDERS GULOWSEN