Han ønsker ikke å kommentere direkte Bergens Tidendes oppslag i går om den tidligere Høyre-toppen Roald Stigum Olsens rolle med å skaffe kandidater til Demokratenes liste ved kommunevalget i Bergen. BT skrev i går at Stigum Olsen hadde spurt tidligere kommunalråd Eva Grimstad og bydelsstyreleder i Fyllingsdalen om de ville stå på liste for Demokratene, men at begge hadde takket nei.

— Jeg har ingen kommentar til Stigum Olsens eventuelle rolle i dette. Den må han selv gjøre rede for og oppklare eventuelle misforståelser. Men jeg stiller meg generelt undrende til BTs oppslag.

Høyres leder sier han vil bli overrasket om tidligere eller nåværende tillitsvalgte i Høyre lar seg friste til å stå på Demokratenes liste.

— Det jeg har sett av mørkeblå og til dels lysebrune utspill fra det partiet befinner seg svært langt fra Høyres politiske grunnsyn.

Hansen sier det ikke er aktuelt å sette i gang en prosess henimot eksklusjon av Stigum Olsen. Men BT er kjent med at det foregår undersøkelser i partiet for å sjekke ut innholdet i gårsdagens artikkel.

Til BT sier Stigum Olsen at det er ikke aktuelt for han å stå på en konkurrerende liste til Høyre.

— De kjenner meg dårlig som tror jeg vil arbeide for en mørkeblå politikk på noen som helst liste.

På direkte spørsmål benekter han ikke oppslaget om at han her gjort forsøk på å rekruttere Eva Grimstad og Einar Kaarbø til en konkurrerende liste. I stedet svarer han: - Jeg har fått flere henvendelser om å stå på lister. Dette er det flere personer som vet om. Utover det har jeg ikke noe å si.