Problemene har toppet seg på Slettebakken skole og i området rundt Sletten senter.

Så ille har det vært at foreldre har måttet gå «natteravn» etter skoletid for å ta bomiljøet tilbake.

Samler kreftene

Nå ønsker bydelsstyret å opprette en stiftelse som skal arbeide for et bedre oppvekstmiljø i Årstad bydel.

Fra før har Ytrebygda og Laksevåg gode erfaringer med tilsvarende stiftelser. Arna har også hatt et tilsvarende ungdomsarbeid, men uten at det har vært organisert i en stiftelse.

Lensmann Harald Andersen var mannen bak oppstarten i 1991 av stiftelsen MOLA, «Meningsfull oppvekst i Laksevåg».

— Laksevåg lensmannskontor betjente et distrikt hvor det var stor kriminalitet og mye vold i slutten av 80-årene, forteller han.

.- Vi var overbevist om at vi ville få resultater dersom vi satset på forebyggende politiarbeid.

Han fikk i stand et samarbeid med alt fra barnevern til idrettslag og næringsliv. Denne modellen skal nå startes opp også i Årstad.

Her kan du laste ned Harald Andersens egen MOLA-rapport. (Pdf-dokument)

Alle er med

Folk fra politi, skoler, barnevern, idrettslag, næringsliv og andre organisasjoner og etater sitter sammen i disse stiftelsene.

— Det er viktig at vi blir kjent med hverandre, sier Atle Fasteland.

— Da blir det enklere å ta en telefon når noe oppstår.

Han er rektor ved Ny Krohnborg skole og en av initiativtakerne bak den nye stiftelsen i Årstad.

Næringslivet betaler

Næringslivet skal bli med på laget med penger, og stiftelsen er en plattform for økonomien.

Rektoren fra Ny Krohnborg har hørt om problemene Slettebakken skole sliter med. Men han tror ikke det handler om kommunens bosetting av flyktninger.

— Skolen har noen problemer med noen av elevene, sier han.

— Det er ikke rett å snakke om konsentrasjon av flyktninger når bare to av ti elever på skolen har fremmedkulturell bakgrunn. Kommer vi opp i syv eller åtte kan det derimot bli vanskelig, mener han.

Stiftelsen skal starte og støtte tilbud som er for alle barn og unge i bydelen, men også gi oppmerksomhet til de få som skaper problemer.

— Vi må møte barna med våre krav og forventninger, samtidig som vi respekterer og forstår bakgrunnen deres, sier Fasteland.

— Dette skal vi klare, mener rektoren for byens mest fargerike skole.

Millionbudsjett

Stiftelsen på Laksevåg (MOLA) har arbeidet på denne måten siden 1991. I dag spanderer næringslivet i bydelen over en million kroner hvert år på arbeidet blant barn og unge.

Fasteland håper å komme opp i en slik sum for Åstad bydel også, men tror ikke det skjer de første årene.

— Vi skal begynne i det små, men det gjelder å ha pengene der og da når noe skjer, sier han.

Stiftelsen skal støtte opp om tiltak andre vil starte, men skal også arrangere egne «gøye tiltak».

NIBR og Poltihøgskolen laget i 2008 en evaluering av det forbyggende arbeidet i Bergen og fire andre kommuner. Last ned rapporten her. (PDF-dokument)

Stiftelsene er bygget opp rundt to suksesskriterier: Entusiasme og økonomi. Sitat fra rapporten

Kjøpesenteret

Olav Jørgen Olsen er veteran fra Sletten senter. Han har hatt butikk og vært styreformann i kjøpesenteret i flere tiår.

Nå er han med på å starte opp den nye oppvekststiftelsen.

— Det har vært en trist utvikling i dette området, sier Olsen. som nå er pensjonist.

— De er ikke så mange, men de er veldig frekke. Vekterne våre har problemer med å håndtere problemene. Jentene er like ille som guttene, sier han.

Nå er han glad dette blir tatt tak i.

— Vi må finne de som leder an og få de i tale.

Fasteland har allerede orientert FAU (foreldrearbeidsutvalg) ved skolene i bydelen. nå skal han rundt og snakke med rektorer og lærere.

Over sommeren er stiftelsen oppe og i gang.

Tror du dette vil hjelpe? Si din mening.