— Kommunen er søker, godkjenner og kontrollinstans i denne saken, og vedtaket er åpenbart politisk diktert. Dersom jeg ikke gjør noe nå, vil barnehagen stå der til evig tid, sier Steinar Aagesen.

Han eier naboeiendommen til barnehagen.

Burde vært fjernet

Det var i mai 2007 Bergen kommunes barnehageavdeling søkte om dispensasjon for å sette opp en midlertidig barnehage i Nygårdsparken. Til tross for store protester fra de nærmeste naboene, ga kommunens egen byggesaksavdeling tre års dispensasjon. Det innebærer at barnehagen burde vært fjernet i januar i år.

Men like før jul forlenget byggesaksavdelingen dispensasjonen for barnehagen. Steinar Aagesen mener forlengelsen er ugyldig. I stevningen hevder Aagesen at verken Fylkesmannen eller Hordaland fylkeskommune har fått uttale seg om saken.

Vil ta 7300 kvadratmeter

Aagesen peker dessuten på at kommunen gjennom vedtaket i 2007 har forpliktet seg til å fjerne barnehagen. Også daværende barnehagebyråd Hans-Carl Tveit (V) lovet at de midlertidige byggene skulle fjernes når det var gått tre år.

— Når bystyret i to perioder lover at barnehagen skal fjernes, er det ikke verdt noen ting? Den gang sa alle at det var bindende, sier Aagesen.

Han sier at han er opptatt av at Nygårdsparken igjen skal bli en grønn lunge, og ikke brukes til andre formål. Kommunen har ønsket å gjøre 7300 kvadratmeter av parken til en permanent barnehagetomt.

— Det er uholdbart. Det finnes flere alternative barnehagetomter rett ved siden av parken, sier Aagesen.

Ja eller nei til barnehage i Nygårdsparken? Si din mening i kommentarfeltet under!