Entreprenøren er uenig med Bybanen Utbygging om hvem som skal betale kostnader til ekstraarbeid som oppsto under bybaneutbyggingen mellom Fantoft og Nesttun.

Ingen av partene ønsker å si hva slags ekstraarbeid det er snakk om, men på den 3,2 kilometer lange strekningen er det både to tunneler og én bro. I tillegg var det omfattende arbeider med å flytte ledningsnett under bybanetraseen på Paradis.

Vil forhandle

— Jeg kan bekrefte at vi er stevnet av NCC, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Kommuneadvokaten representerer Bybanen Utbygging i saken, siden det var kommunen som sto for første byggetrinn av Bybanen.

Strand ønsker ikke å gå i detaljer om rettstvisten, men sier at kravet fra NCC samlet dreier seg om en sum på rundt 100 millioner kroner.

— Det er en omfattende sak som har versert en stund. Det har vært et sluttoppgjør, og deretter gikk saken til voldgiftsrett. Saksøker fikk en frist på seg til å levere en stevning, og det har de altså gjort, sier Strand.

Etter planen skal saken opp i voldgiftsretten til høsten. Men det kan bli gjort forsøk på megling innen den tid.

  • Partene kan snakke sammen før voldgiftsretten avgjør saken, ogdet kommer nok til å bligjort forsøk på å forhandle om en minnelig løsning.

- Forholder oss profesjonelt

  • Vi har en voldgiftssak i forbindelse med Bybanen. Det gjelder kontrakten Fantoft-Nesttun, der vi har en uenighet om sluttoppgjøret, sier Henning Simonsen, distriktssjef i NCC Construction, Anlegg Vest.

I byggetrinn 1 hadde NCC tre kontrakter med Bybanen. Strekningen Fantoft til Nesttun er den største av disse og omfatter totalt 3,2 kilometer. Verdien på kontrakten var 373,4 millioner kroner. De to andre kontraktene gjelder traseen i Strømmen på 800 meter og traseen Danmarks plass til Fabrikkgaten.

— På de to andre kontraktene forelå det ingen uenighet. På byggetrinn to, fra Nesttun til Lagunen, har vi fått to kontrakter. Så selv om vi er uenig, har vi klart å forholde oss profesjonelt til dette, sier Simonsen.

Han ønsker ikke å utdype hva det er uenighet om og hvor store summer det er snakk om.

— Vi har en uenighet om forståelse av hvordan noen av kontraktspostene skal reguleres og om en del tilleggsarbeid, sier han.

Flere konflikter

Informasjonsrådgiver i Bybanen Utbygging, Rune Jenssen, ønsker ikke å uttale seg konkret om saken, men henviser til kommuneadvokaten. Heller ingen andre i Bybanen Utbygging vil uttale seg om saken.

— Har dere uenigheter med andre entreprenører angående sluttoppgjøret?

  • Ja, vi har en diskusjon med flere. At det oppstår uenighet om hvor mye ekstraarbeid som skal gjøres, er ikke ukjent, sier Jenssen.

I mars i fjor skrev BT om strid om tre kontrakter for grunnentreprise som kan koste Bybanen flere titall millioner kroner.

En av uenighetene var mellom Bybanen og BaneService AS, som har lagt skinnene. Heller ikke den gang ville noen kommentere summen, men det skal ha vært et tosifret antall millioner kroner.

Byggetrinn 1 av Bybanen hadde en styringsramme på 2,5 milliarder kroner, som i stor grad ble holdt. I tillegg var det lagt inn en margin på 200 millioner kroner til kostnadsrammen. Det er denne marginen som må brukes dersom kommunen taper søksmålet fra NCC. Det går igjen ut over finansieringen av de neste byggetrinnene av Bybanen. Synspunkter? Del dem med leserne her.