OLAV GARVIK

Denne gang er det lederen i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, som har høstet storm etter angrepet på Naturvernforbundet Hordaland. Men han får svar på tiltale. Tom S. Tomren, som leder fylkeslaget, er forarget over at konkurrenten i miljøbevegelsen trekker verneviljen i Naturvernforbundet i tvil, slik påstanden lød i Bergens Tidendes reportasje i går.

— Det er trist at Oddekalv enda en gang slenger om seg med unyanserte synspunkter på oss i Naturvernforbundet. Han viser ikke evne til å ha to tanker i hodet samtidig, sier Tomren.

Naturvernforbundet delt

Han vil slett ikke ha det sittende på seg at Naturvernforbundet Hordaland ukritisk går inn for vindmøller på Selbjørn i Austevoll. Organisasjonen setter bestemte vilkår for å gi klarsignal.

— Vi har likevel sagt ja til vindparken der, for naturinngrepet er ikke større enn at det kan forsvares. De er selvsagt ikke vakre, disse møllene, og jeg forstår godt lokalbefolkningen som reagerer mot å få dem rett inn i hagen, så å si. Men jeg er overrasket over at Oddekalv går ned på dette «hagenivået», sier Tomren.

Han medgir for øvrig at det er sterkt delte meninger internt i Norges Naturvernforbund om satsingen på vindmøller som alternativ energi. Mens ledelsen nasjonalt, med Erik Solheim i spissen, stiller seg kritisk, er hordalandsavdelingen overveiende positivt innstilt.

Solheim ordlegger seg slik overfor BT:

— For meg personlig ville det være uaktuelt å ferdes blant vindmøller når jeg drar ut på tur. Jeg ser for meg mange konflikter i årene fremover. Et vindkraftanlegg er å betrakte som et industriområde, med blant annet godt funderte veier. Vi snakker om svære arealinngrep, og vi har samme vernehensyn å ta som ved vannkraftutbygging, sier han.

Billigere strøm?

Austevoll kommunestyre skal i formiddag ta stilling til om det vil gå inn for det omstridte vindkraftprosjektet på Selbjørn. Rådmannen har anbefalt at Statkraft får bygge inntil 20 vindmøller.

Hans Halstensen, som er leder for den lokale Miljøaksjonen Nei til vindkraftverk, gjør oppmerksom på at det bare er «luftige spekulasjoner» når folk i Austevoll gjør seg forhåpninger om billigere strøm.

— Det er ingen realiteter i slike påstander som blant annet ble fremført i BT onsdag. Tvert imot. Jeg vil si at det er ren utopi. På folkemøter som Statkraft har arrangert her på øya har selskapet avvist alle slike spørsmål, sier Halstensen.

«Vindkraftentusiast»

Tidligere olje- og energiminister Olav Akselsen (A) vil ikke ta stilling til det konkrete prosjektet i Austevoll, men omtaler seg selv som «vindkraftentusiast».

— I forhold til Norges areal er det jo en forsvinnende liten del som vil gå med til vindparker. Og slike anlegg utgjør tross alt begrensete inngrep. Det er også så godt som umulig å satse på energiutbygging uten inngrep i naturen.

— Det er lite lønnsomt å satse på vindkraft?

— Nei, i seg selv er det ikke kommersielt, men avhengig av offentlig støtte. Fordelen med vindkraft er at vi så lett kan kombinere den med vannkraften.

— Er det ikke likevel en visuell forsøpling av kystnaturen å bygge master som rager over hundre meter i været?

— Det er smak og behag. Jeg synes for min del at vindmøller er vakrere enn høyspentlinjer, sier Akselsen.

AUSTEVOLL: Slik vil vindmølleparken på Selbjørn i Austevoll se ut. Ordfører Helge André Njåstad (til h.) er blitt betenkt. Han sier at austevollfolk er stort sett for, mens selbjørnfolket er stort sett mot.<br/> ILLUSTRASJON/ARKIV: TOR SPONGA