– Regjeringen håpet å ha en beslutning klar for sommerferien, men vi klarte det dessverre ikke, sier Sørensen, som er statssekretær i Miljøverndepartementet.

– Saken er krevende fordi den ligger i skjæringspunktet mellom handel og miljø, og den dreier seg også om tolkninger av genteknologiloven, sier hun.

To søknader

Landbruks— og matminister Lars Peder Brekk sier han er «svært skeptisk til godkjenning av genmodifisert mais».

– Regjeringen har en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisering. For oss er det viktig at forbrukerne og bøndene kan velge produkter som ikke er genmodifiserte, sier Brekk.

De multinasjonale selskapene Monsanto og Bayer CropScience har søkt om å få godkjent to ulike typer mais i Norge.

Monsanto har søkt om tillatelse til å importere mais til videreforedling, mat og fôr, mens Bayer har søkt om godkjenning for dyrking, frøavl, import, videreforedling, mat og fôr.

Positiv avgjørelse

I juni i fjor konkluderte Direktoratet for naturforvaltning (DN) med at begge maistypene bør tillates importert og at de kan brukes til videreforedling, fôr og selges til forbrukerne som mat.

Det er «ikke identifisert noen helse- og miljørisiko med produktet», konkluderte DN.

Bayer fikk avslag på søknaden om å få dyrke maistypen i Norge. De fikk også nei til frøavl.

DNs innstilling i saken ble oversendt Miljøverndepartementet 5. juni i fjor. Og der har den altså ligget siden.