Fortsatt er undersøkelsene av ulykker til sjøs organisert på en måte som utvalget i 1999 kalte uegnet:

— Sjøforklaringsinstituttet er lite egnet til å avdekke faktiske omstendigheter ved og årsaker til store og kompliserte ulykker, hevdet utvalget som også skrev at systemet var lite egnet til å oppklare mindre ulykker.

— Jeg hadde kanskje trodd den var i drift nå, sier jussprofessor Erling Selvig som ledet utvalget som var i arbeid for ti år siden.

— Jeg er skuffet. Det går sent med arbeidet for å bedre sikkerheten til sjøs. Dette har tatt altfor lang tid, og det rammer rettssikkerheten for sjøfolk, sier et av utvalgsmedlemmene, Kaare A. Kopperud.

I drift fra juli 2008

Etter planen vil Havarikommisjonen for sjøtransport være operativ fra juli 2008. Regjeringen har økt Statens havarikommisjons budsjett med fem millioner kroner i 2007, nettopp på grunn av planene om å inkludere sjøfart fra 2008. Justisdepartementets lovavdeling opplyser at tidsbruken skyldes mange administrative grep knyttet til omleggingen. Blant annet skal etterforskningsoppgaver overføres til politiet.

William J. Bertheussen er ansatt som seksjonssjef for sjøtransport i Statens havarikommisjon for transport. Han sier at de nå er i ferd med å lyse ut sine første stillinger, og han er utålmodig etter å komme i gang.

— Vi skulle ha vært i gang, men nå har vi fått et budsjett og vi har en måldato for oppstart. Jeg synes det er meningsløst med en diskusjon om det har tatt for lang tid, all den tid vi nå har en dato for oppstart, sier han og legger til at mange lover og forskrifter må endres, samt at mange departementer og direktorater er en del av prosessen.

Komplisert verden

Enda en alvorlig ulykke til sjøs har aktualisert problemene rundt granskning av ulykker til sjøs. Den globaliserte skipsfarten gir utfordringer som ikke kan sammenliknes med noe annet. Sentralt står flaggstaten (staten der skipet er registrert), rederiets hjemland, samt kyststaten. Det forliste lasteskipet «Server» førte kypriotisk flagg og det gir Kypros et særlig ansvar for granskning og rapportering til FNs skipsfartsorganisasjon, IMO. Kypros har sendt en egen etterforsker til Bergen for å følge sjøforklaringen. Kypros forsikrer at de ønsker å samarbeide med sjøfartsinspektør John Ramsøy i hans etterforskning av ulykken.

Et av spørsmålene som må avklares er om rederiet har noe ansvar for ulykken og miljøødeleggelsene.

«En fast havarikommisjon vil gi større anledning til grundige og omfattende undersøkelser av den enkelte ulykken», skrev regjeringen Bondevik da de fremmet sitt lovforslag i juni 2004.

Uegnet etterforskning

I juni 1997 ba Stortinget regjeringen vurdere om ikke sjøforklaringsinstituttet burde endres. I 1998 opprettet regjeringen Sjølovkomiteen, under ledelse av Erling Selvig. I 1999 kom de med sin offentlige utredning om undersøkelse av sjøulykker. Utvalget konkluderte med at «sjøforklaringsinstituttet ikke lenger fungerer hensiktsmessig i praksis».

De viste også til at det var utstrakt misnøye med ordningen i alle deler av sjøfartsnæringen.

Like fullt er det nesten ti år senere en sjøfartsinspektør som leder undersøkelsene etter forliset av «Server».

Lillebø, Jan M.