Velkommen til å bli

Ni år er så lenge at denne gruppen bør få varig opphold i Norge. Når du har bodd i et land så lenge, har du fått svært sterk tilhørighet til ditt nye hjemland. Da bør en legge sterkere vekt på det enn om de trenger beskyttelse eller ikke, fordi tidsaspektet gjør at gruppen kommer innunder definisjonen «Sterke menneskelige hensyn». MUF-ene er blitt kasteballer i et politisk spill. De har fått opphold, og oppholdstillatelsen har deretter blitt trukket tilbake igjen. Man kan bare tenke seg for en påkjenning dette har vært.

Sympati-76

Glad i hjemlandet

Irak trenger mennesker som kan hjelpe til med å sette Irak på rett kjøl. Jo flere irakere som vender hjem, jo bedre for Irak. Det ser ut til at de fleste i verden ønsker å trekke ut styrkene sine fra Irak, så Irak trenger mennesker som har opplevd en vestlig kultur og kan bidra til fred og fordragelighet.

irk

Oppfordre til lovbrudd

Bystyrerepresentant Amir Payan (SV) oppfordrer MUF-erne som har fått avslag til å gå i skjul. Å oppfordre til lovbrudd er straffbart. Noen har også misforstått det grunnleggende i asylinstituttet.

Kåre

La dem bli!

De har nå bodd i Norge i 9 år, lært språket, kulturen, betalt skatt, pluss pluss pluss. Pass heller på ikke å gjøre samme feil om igjen! Slik som staten driver på gjør meg flau!

Anders

Spar meg for «Norge for nordmenn»-tendensene

Norge har absolutt råd til å ha disse menneskene i Norge. De er nyttig arbeidskraft i et marked der så å si ALLE skriker etter folk som kan arbeide. Man burde heller være glad for at disse vil være i Norge, med all den fremmedfiendtligheten vi har her i landet. Så om jeg fikk bestemme; oppholdstillatelse!

jørgen84

Manipulering

Er så lei av naive SV-ere som har vært med på å fylle opp utlendingskvotene til Norge med dem som har ropt høyest. Så har virkelige trengende blitt utelatt fordi vi ikke kan ta inn flere. Noe må velges bort for at andre, mer trengende, skal få plass. Vi kan ikke ta imot alle.

Rune