• Vi ønsket en ekstra nynorskklasse på Krohnengen. Men vi aksepterer at det ikke er plass i år, sier initiativtaker blant nynorskforeldrene, Tiri Bergesen Schei.

EIRIK DAMSGAARD

Hun sier foreldrene takket nei til tilbudet om nynorskklasse på Christi Krybbe skoler fordi flere av førsteklassingene har søsken på Krohnengen, og noen ville fått lengre skolevei.Bergesen Schei sier at foreldrene kunne gått rettens vei, og trumfet gjennom en nynorskklasse på Krohnengen.— Nå vil vi i stedet arbeide for at det kan opprettes en nynorskklasse ved Krohnengen neste år, sier hun. Hun beklager det veldig sterkt at det ikke kom i orden, men berømmer bydelen for å ha vært samarbeidsvillig og positiv.