— Jeg er trist og lei. Denne avgjørelsen virker nesten forhistorisk på meg, sier hun, og minner om at det er 16 år siden det ble gjennomført en ny reform der hovedsiktemålet var å få utviklingshemmede ut av institusjonene og gi dem muligheten til å leve et selvstendig og sosialt liv som alle andre mennesker.

Se også: btv-innslag!

Drevland reagerer sterkt på Fylkesmannens grunngivelse om at den ene parten i forholdet kan komme til å få behov for ekstra mye hjelp i fremtiden.

Diskriminering

— Dette er ren kvinnediskriminering. Alle kan komme til å få behov for hjelp, og vi har en sosiallov som gir alle rett til den hjelpen de trenger, uansett om de er utviklingshemmede eller ei. Er det for eksempel noen som kan tenke seg på nekte en 86-åring å gifte seg med en 68-åring, spør Trude Drevland.

- Uhørt

Tom Skauge, leder av Bergen lokallag av NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmete), mener at Fylkesmannen påtar seg et stort ansvar når disse to blir nektet å gifte seg.

  • Dette er riktignok et spesielt og enestående tilfelle, men likevel en svært viktig prinsipiell sak av stor interesse for mange utviklingshemmede. Når man har liten eller så godt som ingen praksis med slike saker, som folkene hos Fylkesmannen selv uttrykker det, er det ekstra grunn til å trå varsomt, mener Skauge.

Selv har han aldri tidligere hørt om tilsvarende tilfeller.

Skauge synes det er uhørt at Fylkesmannen i sin begrunnelse skal ha lagt avgjørende vekt på at brudgommen i fremtiden kan komme til å få større omsorgsbehov enn ektefellen er i stand til å imøtekomme.

Helt merkelig

— Ingen som gifter seg, uansett hvor syke eller friske de er, kan vite noe om sitt eget eller ektefellens behov for hjelp og pleie i fremtiden. Utviklingshemmede stiller ikke i noen særkategori på den måten. Dette virker helt merkelig, sier Skauge, som oppfordrer Fylkesmannen til å tenke nytt og omgjøre vedtaket så raskt som overhodet umulig.

Lover å handle raskt

Rune Øpsen Bødtker, leder for Fylkesmannens Justis- og lovavdeling, sier at man er villig til å revurdere saken så fort man har fått inn en utfyllende klage fra parets advokat.

— Jeg kan på dette tidspunkt ikke love noe omgjøring av vedtaket. Det jeg imidlertid kan love, er at behandlingen hos oss skal skje raskt, men hvordan tidsrammene er i forhold til det planlagte mai-bryllupet, er det vanskeligere å ha noen formening om, sier han.

Det er brudgommens tidligere hjelpeverge som har motsatt seg giftermålet, og Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å overprøve vergens vurderinger. Det har man full anledning til å gjøre dersom nye opplysninger skulle tilsi det.

Kåre Morten Watnes hjelpeverge, advokat Paal-Henrich Berle, har ingen kommentar til saken foreløpig. Han ble oppnevnt som ny hjelpeverge torsdag, og har ikke fått satt seg inn i saken.

STOR RESPONS: Maybritt Stusdal Matre og Kåre Morten Watne har fått en overveldende respons etter at de gikk ut i BT fredag og fortalte om bryllupsplanene som gikk i vasken. Se og Hør har sagt at de vil spandere stor fest på den dagen bryllupet skulle ha stått.
JAN M. LILLEBØ