— Dette er helt urimelig. Vegvesenet har klare føringer for når veier stenges på grunn av stor rasfare. Da må både statsråden og trafikanter stole på de avgjørelser som tas i hvert enkelt tilfelle, og kunne kjøre trygt når veien er åpen, sier leder Monica Mæland i Hordaland Høyre.

Også på Stortinget var stenge-brevet tema i korridorene i går. Medlem av miljøkomitéen, Ingmar Ljones (KrF), beklager overfor Bergens Tidende at Norges Miljøvernforbund skaper ekstra frykt i en situasjon der folk i Eidfjord har det tungt nok fra før etter den tragiske bussulykken der to mennesker mistet livet for en uke siden.

— Det er uheldig at en miljøorganisasjon skaper denne frykten. Når organisasjonen i tillegg blander sammen stengning av Rv 7 Vidda med å skape rasfrykt på Rv 7 langs Hardangerfjorden, er det enda mer uheldig, sier Ljones.

— Per Nordø i Norges Miljøvernforbund går langt over streken, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen fra Høyre i Hordaland til Bergens Tidende.

— Det er en ren frekkhet å utnytte rastragedien i Eidfjord i den kampanjen Nordø i en årrekke har drevet mot Rv 7. Dette siste føyer seg bare inn i en rekke useriøse utspill fra den kanten, sier Torbjørn Hansen. Selv gleder han seg til å kjøre over Hardangervidda når han tar familien med hjem til påskeferie i Bergen.