Det sier Einar Knudsen, leder av Stavangeraksjonen, som lenge har kjempet for å beholde det nevrokirurgiske tilbudet intakt ved sykehuset i stavanger.

Han mener Sosial— og helsedirektoratet har gått langt ut over sitt mandat, fordi utredningen etter hans oppfatning klart tar til orde for at man skal ha ett stort regionsykehus på Vestlandet, og det skal være Haukeland.

I sjokk

– De andre sykehusene kan i realiteten omtrent bare legge ned. Annerledes kan ikke innholdet tolkes, sier han. Men dette er et politisk spørsmål som ikke et direktorat har noen myndighet til å avgjøre, mener han.

Knudsen påpeker at både det medisinske miljøet og folk flest i Stavanger nærmest er i sjokk over innholdet i utredningen. Men han er ikke villig til å gi opp kampen.

Ny mobilisering

– Tvert imot, det er nå det skal mobiliseres. Vi får bare ny energi av å bli behandlet på denne måten, sier han.

– Sylvia Brustad kommer til Stavanger i midten av oktober. Da skal hun få en grundig gjennomgang av alle sider ved denne saken. Alle argumenter skal på bordet, sier han.

Knudsen foreslår at hele nevrokirurgisaken saken tas ut av Helse Vest sine hender.

– Ledelsen der har vist at de ikke makter å håndtere denne saken på en skikkelig måte. Mitt forslag er at ledelsen ved de to sykehusene setter seg ned og drøfter hvordan de best kan fordele ansvar og oppgaver mellom seg, sier Einar Knudsen.

Venter på statsråden

– Vi i styret har tidligere sagt hva vi mener om denne saken, og det står ved lag, sier styreleder Odd Arild Kvaløy i Helse Stavanger.

Han er overhodet ikke interessert i å kommentere innholdet i rapporten.

– Vi velger å avvente hva helseminister Sylvia Brustad mener om dette. Det er hennes avgjørelse som kommer til å bli tellende her, ikke en utredning fra direktoratet, sier Kvaløy, som tidligere har uttalt at han ikke kan akseptere at nevrokirurgitilbudet i Stavanger blir trappet ned.

Sylvia Brustad har bebudet et besøk på Stavanger Universitetssykehus 17. oktober for å sette seg inn i forholdene.

– Går ut over mange

Nevrokirurg Roald Baardsen ved sykehuset i Stavanger mener at Sosial- og helsedirektoratet umulig kan ha forstått eller tatt inn over seg at den løsningen som skisseres kommer til å gå kraftig ut over helsetilbudet for folk i Rogaland.

– Utredningen viser at vi ikke er blitt hørt i det hele tatt, eller at våre synspunkter er blitt totalt overkjørt, sier Baardsen.

Han mener at Sylvia Brustad har et kjempeproblem når hun skal tolke og ta stilling til innholdet i rapporten.