• Jeg reagerer sterkt på en slik praksis. Min største bekymring som daglig leder og pedagog er at vi i fremtiden vil vegre oss mot å melde opp barn som bekymrer oss, fordi dette kan få store økonomiske konsekvenser for vedkommende familie.

Det sier styrer Marit Hundvin i Våkleivbrotet barnehage til BT. I et brev til Bergen kommunes byrådsavdeling for oppvekst ber hun om at etaten følger opp saken og melder den videre til for eksempel Fylkesmannen.

-Det er viktig at vi som ansatte i barnehagesektoren gjøres kjent med eventuelle retningslinjer, og at vi kjenner til konsekvensene av de valgene vi tar, sier Marit Hundvin og fortsetter;

— Som barnehagestyrer vil jeg forbeholde meg retten til å gjøre det som er best for barna, uten å risikere at foreldre og barn blir straffet for det, sier hun.

Brita Instebø, seksjoneleder for skole i Bergen kommune, synes det er hårreisende at forsikringsbransjen skal kunne bruke opplysninger på denne måten. Men hun understreker at ingen får ut opplysninger fra PPT-tjenesten.

-PPT har taushetsplikt. Alle opplysninger som gis ut, må komme via foreldrene, sier hun.