«Fremstår særdeles forutinntatt og bedreviter.»

«Nektet å ta imot fars dokumenterte psykiatriske beskrivelser av mor.» «En typisk "mor er best" psykolog. Feminist-type.»

«Forleder bevisst retten.»

«Advokaten benyttet beviselige løgner om far, produserte falske dokumenter og samarbeidet med barnevernet som på oppfordring lagde usanne rapporter om far.»

«Regnes for å være en forutinntatt og dårlig advokat som ikke går av veien for å lyve åpenbart i retten.»

«Anses som en typisk lakei for barnevernet.»

«Usanne, udokumenterte påstander ble fremsatt av denne legen for å hjelpe den ene part i en sak.»