Foreløpig vet ingen hva skadene beløper seg til etter at dynamittsalven spredde steiner over hele parkeringsplassen ved Frydenbø. 30 biler ble skadet, og flere av dem må kondemneres etter å ha blitt bombardert av stein.

– Vi har sikret det som er å sikre, men har foreløpig ikke oversikt over hvor mye skadene vil koste. Forsikringsselskapet har gitt beskjed om at de vil starte sitt arbeid på mandag, sier daglig leder Frank Dame hos Frydenbø bilsenter.

Engstelige naboer

Fredag protesterte flere naboer i området nok en gang mot sprengingsarbeidet.

«Det har over lengre tid blitt sprengt svære salver like fram til kl. 22.00 om kvelden, så kraftige at husene våre har ristet. Både eldre og barn sover gjerne på dette tidspunkt, det oppleves derfor som brudd på alminnelige regler om ro og orden», skriver tillitsvalgt Helga Johannessen på vegne av beboere i Finnbergåsen, i et brev BT har fått tilgang til.

Hun har fått henvendelser fra flere engstelige naboer etter ulykken.

– Vi forlanger at salvene ikke må være så kraftige at man opplever det som uansvarlig og farlig, og at det ikke tillates at det sprenges om kvelden, sier Johannessen.

Ulykken etterforskes av politiet.

Rune Christophersen (MMS)