• Hvis sterke ledere i karismatiske menigheter ikke makter å håndtere kritikk fra medlemmene, vil det ofte ende med konflikter og medlemsflukt.

Dette hevder 1. lektor og forsker Dagfinn Ulland ved avdeling for teologi og filosofi ved Høgskolen i Kristiansand. Ulland har gjennomført et større forskningsprosjekt om konflikter i karismatiske menigheter. Blant annet har han gjennomført intervjuer med både ungdomsledere og pastorer i Levende Ord i Bergen, blant dem Enevald Flåten. Ulland presiserer imidlertid at studiene har gjennomførte i den omstridte menigheten på Kråkenes i Bergen, aldri er blitt publisert.

Klare sammenhenger

For tre år siden publiserte han en omfattende studie av en stor anonym karismatisk menighet.

— Når en religiøs gruppering eller fri menighet styres av en sterk leder uten et demokratisk valgt organ rundt seg, er det ikke uvanlig at kritikk fra medlemmene ender med konflikt og avskalling hvis ikke lederen makter å håndtere den, hevder Ulland.

Klapper sammen

— Konflikter oppstår gjerne ved at et medlem oppdager at også andre medlemmer bærer på den samme frustrasjonen og innvendinger mot måten menigheten ledes på. Det finnes mange eksempler på at sterke åndelige ledere velger å avfeie kritikk som misforståelser, eller gjør kritikken til et åndelig eller teologisk spørsmål. Da vil ofte de som kritiserer, føle seg avvist og nedgradert, og frustrasjonen fører gjerne til at man forlater menigheten. Jeg har sett flere eksempler på at hele menigheter klapper sammen når slikt skjer, sier han.