3. januar 2005 kjørte 8323 biler over Nordhordlandsbrua.

Nyttårsaften ble broen gratis. 2. januar 2006 kjørte 11.746 biler over Nordhordlandsbrua, opplyser Mahmoud Ebrahimi i Statens vegvesen til Bergens Tidende. Et elektronisk tellepunkt på broen gjør at Ebrahimi kan sjekke trafikkvolumet nær sagt når det måtte passe.

Økningen fra 3. januar 2005 til 2. januar 2006 er, nøyaktig utregnet, på 41,13 prosent.

Til sammenllikning økte trafikken i 2005 i underkant av fem prosent i forhold til året før.

Går vi over til tirsdag 3. januar og sammenlikner med tilsvarende dag i januar i fjor, faller økningen til 29,73 prosent.

— Oi, er reaksjonen til trafikkforsker Hans Petter Duun i Norconsult, når vi gir ham de ferske tallene fra Nordhordlandsbrua. Duun er imidlertid ikke helt himmelfallen. Han er vel kjent med at trafikken over Sotrabrua også økte med 40 prosent da bompengene ble tatt bort i 1971. Historien gjentar seg.

Undertrykt reisebehov

Duun regner med at det samme skjer når Askøybrua blir gratis i november.

— Der finnes et undertrykt reisebehov, sier Kjell Ove Helland, som er daglig i Askøybrua AS. Selv med bompenger, 60 kroner, økte trafikken over Askøybrua i 2005 med over 10 prosent.

Dagsgjennomsnittet på Askøybrua og Nordhordlandsbrua ligger nesten nøyaktig på samme nivå - 10.000 biler i døgnet i 2005. En «normal» utvikling uten bompenger vil da føre trafikkvolumet opp i 14.000 biler pr. dag på begge disse broene innen året er omme.

Se til Stockholm

Trafikkproblemene dette måtte føre med seg, oppstår i Bergen. Men det bekymrer ikke byens politikere. Tiltak for å dempe trafikken står ikke høyt i kurs for tiden. Og allerede neste år er det valgkamp.

— Hvis man vil dempe trafikkveksten, trengs det både pisk og gulrot. Nå har man tatt bort pisken, altså bompengene. Hvis man ønsket å hindre at all denne trafikkveksten virket helt inn mot Bergen sentrum, kunne man f.eks. innføre tidsdifferensierte bompengesatser, slik at det ble dyrere å kjøre i rushtiden. Så kunne man i tillegg legge inn et element av veiprising, og avsette en del av inntektene til finansiering av kollektivtrafikken. Det er jo det man nå prøver i Stockholm, sier Hans Petter Duun.

— Jeg har sans for det man nå forsøker i Stockholm, og jeg mener vi burde gjøre det samme i Bergen, sier SVs Åge Chr. Jacobsen til Bergens Tidende.

Veiprising? Ikke tale om!

Men i de to store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, er det nå - året før kommunevalget - rørende samstemmighet om å ikke irritere privatbilistene.

— En ny avgift for å dempe trafikkveksten? Det akter ikke jeg å innføre, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

  • Det vi må gjøre er å få bygget Skansetunnelen og fullføre de planlagde parkeringsanleggene i fjell for å hindre for stor trafikkvekst i Bergen sentrum. Og så må vi satse enda mer på å forbedre kollektivtilbudet, sier Mæland.

— Vi stiller oss helt avvisende til enhver form for veiprising. Trafikkøkningen som vi ser nå betyr økt verdiskaping for hele regionen. Det viser en økt dynamikk både i bosteds- og arbeidsmarkedet, og det ser jeg veldig positivt på, sier Torbjørn Hansen, som er leder i Bergen Høyre.

— Det ville være feil å satse på tidsdifferensierte bompengesatser nå. Først må vi få på plass et kollektivtilbud som er så godt at alle har et reelt valg. Fra sør vil kollektivtilbudet være godt nok først når bybanen er ferdig, sier Anne Gine Hestetun (Ap) som er leder i komité for miljø og byutvikling.

- Vi følger med

— Nå har vi nettopp vært gjennom en langdryg prosess med utvidelse av bompengeringen og økning av satsene. Dette nye er jo ennå ikke på plass. Da ville det være svært uheldig om vi skulle starte på nytt med enda en omlegging, sier Arne Jakobsen (Ap).

— Men de nye trafikktallene for Nordhordlandsbrua gjør at vi må følge nøye med på utviklingen fremover. Jeg vil ta dette opp allerede på første møte i komiteen i neste uke, sier Hestetun.

FLERE KJØRER: De første dagene etter at Nordhordlandsbrua ble gratis økte trafikken med opptil 40 prosent. Når Askøybrua blir gratis i november vil trafikken inn til Bergen sentrum trolig øke ytterligere.
Helge Skodvin