Manglande profesjonalitet, sjølvinnsikt og manglar ved journalføringa er noko av den sterke kritikken mot Amundsen frå dei to sakkunnige som er oppnevnt av Helsetilsynet.