Mens verdiene av nitrogendioksid (NO2) har stabilisert seg på et nivå som ligger under grenseverdiene, har forekomsten av svevestøv økt kraftig. De siste dagene har det vært nesten dobbelt så mye svevestøv i bergensluften som grenseverddiene gir rom for.

Helsevernetatens leder, Ingvar Tveit, sier forklaringen kan være en kombinasjon av mye piggdekkjøring og manglende rengjøring av veiene.

Virvles opp

— Når snøen forsvinner fra asfaltdekket blir støvet fra piggdekkene liggende igjen. Til slutt virvles det opp, sier Tveit.

Variasjonene fra dag til dag har vært store. Torsdag og fredag denne uken var forekomsten ekstremt høy. Det samme gjaldt 23. januar. Danmarks plass er mest utsatt, men enkelte dager har verdiene vært svært høye også i sentrumsgatene. 23. januar merker seg spesielt negativt ut. Da gikk verdiene i taket i sentrum. Forklaringen er at det ble utført et spesielt omfattende anleggsarbeid på det nye tinghuset.

Svevestøvet som plager byen akkurat nå, skal være av typen som stopper i halsen. Med andre ord trekkes det ikke ned i lungene.

Statens vegvesen, som har ansvaret for veivedlikeholdet, var i går kveld ute med folk og utstyr for å få bukt med støvplagen.

Strekningen fra Bystasjonen til Fjøsanger, den mest utsatte og trafikkerte strekningen, ble strødd med magnesiumklorid. Det er et spesialblandet veisalt som skal bidra til å binde støvet.

Sjefingeniør Gunnar Kråkenes i Statens vegvesen sier at dette er en blanding som er mer effektiv enn vanlig veisalt. Saltet bidrar til å binde støvet i minst fire-fem dager.

Kjører med piggene ute

Mer enn hver fjerde piggdekkbilist i Bergen virvler opp svevestøv ulovlig. De kjører rundt på asfalten uten å betale piggdekkavgift.

53 oblatløse bilister ble knepet på fersken i Fyllingsdalen torsdag. Da ble rundt 200 biler stoppet i piggdekkontroll. Synderne utgjorde rundt 26 prosent.

Før jul var det enda verre. Til sammen har 232 bilførere måttet punge ut med 750 kroner hver i løpet av vinteren.

  • Vi går etter lyden. Derfor egner slike kontroller seg best når vi har bar asfalt, røper Kjersti Larsen i Bergen Parkering KF.

Larsen kan slett ikke love at det er slutt på kontrollene for i vinter.

Går ikke ned

Selv om Bergen kommune har premiert dekkskifte med nær en million kroner hittil i vinter, har ikke tallet på piggdekkbrukere gått ned. 1246 bilister har fått refundert 200 kroner for hvert piggdekk de har kvittet seg med. Men nye piggdekkbrukere kommer til. Til nå i vinter har 14.315 kjøpt årsoblat. Det er bare 53 færre enn tilsvarende periode sist vinter, og antall månedsoblater har økt med rundt 200.

  • Folk kjører på sommerdekk så lenge det går. Klarer de seg med mindre enn tre månedsoblater, blir det billigere enn en årsoblat, sier John Larsen i parkeringsselskapet.

Han tipper at månedsoblater får ben å gå på etter den siste kontrollen.

Parkeringsselskapet tilbyr også dagsoblater som kan kjøpes på automat, eller som skrapelodd på Statoil-stasjoner. Gjennom Tele2 selges også oblater for 1-3 dager via SMS og Teletorget.

Kjører du med piggdekk i vinter? Si din mening her.