EIRIK MELING

Første halvdel i år har barnevernvakten hatt nesten 50 prosent flere saker med familievold, sammenliknet med samme periode i fjor. I hele 2004 hadde de også flere saker enn året før.

— Vi er bekymret over denne økningen, sier Nils Askvik, leder for barnevernvakten i Bergen. De er Bergen kommunes akuttberedskap på kvelder og i helger, da barnevernet i bydelene og i sentrum ikke er på jobb.

- Svært skadelig

Askvik vet ikke om økningen i familievoldssaker representerer en reell voldsøkning.

— Det kan også bety at politiet er blitt flinkere til å fange opp saker, i og med at vi får de fleste av sakene våre fra dem, sier han.

Askvik mener økningen er alvorlig.

— Vi vet at det er svært skadelig for barn å leve i et hjem med vold og trusler. Dessuten viser undersøkelser at politiet først får melding etter at volden har pågått en stund, slik at det nok er store mørketall når det gjelder familievold, sier han.

Askvik har tidligere etterlyst en heltidsansatt familievoldskoordinator ved Hordaland politidistrikt. Denne stillingen har vært nedprioritert de siste årene. Da politiet hadde en slik stilling fikk barnevernvakten flere familievoldssaker å jobbe med enn nå.

— Det er viktig for oss å ha den kontaktpersonen i politiet. I det siste har det kommet signaler om at politiet også ser behovet. Vi vil nok begynne med jevnlige møter med dem til høsten, sier han.

Flere alvorlige saker

Barnevernvakten hadde i første halvår nesten dobbelt så mange saker med seksuelle overgrep mot barn, enn samme periode i fjor. Askvik er bekymret, men mener økningen ikke nødvendigvis skyldes flere seksuelle overgrep.

— Vi har hatt fokus på den typen saker i det siste, samtidig som vi har fått et fast samarbeid med en del nabokommuner. Jeg hadde blitt overrasket om det ikke kom en økning, sier han.

Askvik er derimot bekymret over at sakene de jobber med blir alvorligere.

— Vi bruker i dag mer tid enn før på hver enkelt sak. Det er flere grove saker hvor ungdom er innblandet i blant annet trusler og ran. Denne tendensen har vi sett en stund og det går jevnt oppover, sier han.