Ordfører Kristian Helland (KrF):

«Krig sitter langt inne»

— Jeg glad for presiseringen statsminister Kjell Magne Bondevik er kommet med, om at Norge skal ta et selvstendig standpunkt, og ikke være et haleheng til USA, sier Kristian Helland. Et solospill fra USA bifaller han ikke.

— Jeg er sterkt imot at USA skal kunne gå til krig på egen hånd. Jeg er i utgangspunktet enig i det regjeringen har sagt om å holde seg til FN-sporet. Skulle våpeninspektørene finne masseødeleggelsesvåpen, blir det virkelig vanskelig, mener Kristian Helland.

— Krisen oppstår hvis Saddam Hussein nekter å akseptere kravet om at disse våpnene skal destrueres. Men den situasjonen er vi ikke oppe i dag. Jeg håper inderlig at FN klarer å fullføre det arbeidet inspektørene har påbegynt. Krig sitter veldig langt inne hos meg.

Torstein Dahle (RV):

«Horribelt av USA»

— Det USA nå gjør, er horribelt, rystende, helt forferdelig. Det er en forbrytelse, mener Torstein Dahle. Et eventuelt FN-vedtak om å gå til krig mot Irak, gjør ikke noe fra eller til for Torstein Dahles syn.

— Et FN-vedtak kan ikke rettferdiggjøre en angrepskrig. FN er heller ikke et nøytralt organ i denne saken, FN er under enormt press fra USA. Russland kan også tenkes å si ja til krig, mot å få garantier mot at ingen blander seg inn i deres overgrep i Tsjetsjenia, og at de får en del av Iraks olje. Torstein Dahle applauderer Tyskland og Frankrikes signaler om ikke å støtte en krig mot Irak, men føler seg ikke trygg på hva som faktisk kan skje.

— Det kan jo tenkes at Tyskland og Frankrike bøyer av på grunn av langsiktige interesser. USA kjører nå et rått løp, hvor de lokker, truer og driver utpressing.

Geir Kjell Andersland (Venstre):

«Skeptisk til krig overhode»

— Jeg er opprørt over George W. Bush' cowboy-politikk. Jeg er veldig sterk motstander av den amerikanske og britiske villmanns-politikken i dette spørsmålet, og er svært skuffet over at en såpass reflektert mann som Tony Blair er med på dette.

— Derfor er det veldig positivt at Tyskland og Frankrike nå står opp som alternativ til denne ville amerikanske politikken, mener Geir Kjell Andersland. Et FN-vedtak endrer ikke mye på hans syn på krig mot Irak.

— Jeg er svært skeptisk til krig overhodet, selv om man skulle få et FN-mandat. Jeg er tilhenger av et sterkt FN, men FN skal være veldig klar på at de står på trygg folkerettslig grunn hvis de åpner for angrepskrig.

Det er omkostningene for irakere flest som er avgjørende for Geir Kjell Anderslands syn.

— Det er ikke på grunn av Saddam Hussein jeg er imot denne krigen, men på grunn av de store menneskelige lidelsene en krig vil påføre Iraks befolkning, som lider nok fra før.

Liv Røssland (Frp):

«Vil vurdere krig hvis FN står bak»

— En krig mot Irak som bare USA og Storbritannia står bak, ville være en katastrofe for verdenssamfunnet. Jeg støtter ikke en slik krig, som ville splitte verdenssamfunnet, sier Liv Røssland.

Skulle derimot FN samle seg om en krig mot Irak, endrer det situasjonen, mener hun.

— Et FN-mandat ville få meg til å vurdere saken på nytt. Hvis Irak beviselig er en fare for verdenssamfunnet, blir det noe annet. Men jeg lever i håpet og troen på at det ikke blir noen krig.

Monica Mæland (H)

«Tar standpunkt når FN gjør det»

— Det vil være uheldig av USA å gå til angrep på Irak på egen hånd. Spørsmålet om krig må behandles i FNs sikkerhetsråd før jeg kan ta standpunkt, sier Monica Mæland.

— Dette handler om en konflikt som går tilbake til Golf-krigen, og hele begrunnelsen for situasjonen ligger i FN. De har sanksjonene, og de må også vurdere om Irak har brutt de sanksjonene de er pålagt, mener hun.

Monica Mæland tror likevel en tøff linje må til overfor Iraks leder.

— Det er riktig å bruke trusler overfor Saddam Hussein i denne situasjonen. Men jeg håper inderlig at han skal skjønne alvoret, og at man får til en fredelig løsning.

Varaordfører Terje Ohnstad (Ap):

«Norge må følge FN»

— Jeg er imot at USA alene går til krig mot Irak, eventuelt støttet av Storbritannia. USA må forholde seg til FN, og det er svært viktig at FN står samlet, mener Terje Ohnstad.

Et vedtak i Sikkerhetsrådet blir noe annet, mener han.

— Foreligger det et vedtak i FNs sikkerhetsråd, må vi som nasjon følge det vedtaket. Men da må det kunne dokumenteres en våpenproduksjon som kan være en fare for andre land. I det tilfelle støtter jeg en krig mot Irak.

Ragnhild Hedemann (SV)

«Krig aldri noen løsning»

— Som pasifist mener jeg krig ikke er noen løsning uansett om det foreligger et vedtak i FN eller ei. Irak har ikke angrepet noen, sier Ragnhild Hedemann, og legger til:

— Derfor er det viktig når Tyskland og Frankrike nå sier at våpeninspektørene må få mer tid. Så får man fortsette og forhandle, og finne fredelige løsninger. Det er risikabelt å starte en konflikt i dette området.