— Riksvei 48 i Etne kommune er stengt ved Tungesvik mellom Håland og Skånevik. Veien er stengt på grunn av ras, og blir ikke åpnet i kveld siden det er for usikkert å rydde der nå.

— Riksvei 551 er stengt ved Furubergsfossen i Kvinnherad kommune på grunn av flom.

— Fylkesvei 317 er stengt mellom Haugsvik og Grindaland på grunn av ras. Det er omkjøring via E18 på andre siden av Oppheimsvatnet.