TOR LEIF PEDERSEN

I den omfattende aksjonen som denne uken gjennomføres i Hordaland, som ledd i en felles aksjon i hele EU/EØS-området, er det avdekket mange brudd på bestemmelsene som tar sikte på å hindre ulykker på arbeidsplasser i bygningsbransjen.

Prosjektleder for aksjonene i Arbeidstilsynets 8. distrikt, Terje Øvrehus, forteller til Bergens Tidende at inspektørene fant mye å slå ned på i løpet av de tre dagene aksjonen har vært gjennomført.

— De seks inspektørene har gjennomført kontroll av 16 byggeplasser. Virksomheten ble stengt på fem av dem på grunn av fare for liv og helse til dem som jobber der. Kontrollene ble foretatt på Osterøy, Sotra og i Bergen. På Osterøy stengte vi tre av de fire byggeplassene som ble besøkt. Videre ble en byggeplass i Fana og en i Eidsvåg stengt. Når vi stenger byggeplassene, må byggherrene utføre de sikringstiltakene vi har krevd før de får starte bygningsarbeidet igjen.

— I tillegg ble det gitt pålegg om å gjennomføre sikringstiltak på seks andre byggeplasser, forteller Øvrehus.

Tidspress og økonomi

— Resultatet viser at vi i Arbeidstilsynet blir nødt til å holde høyt trykk for å følge bygningsbransjen, sier Øvrehus.

— Årsaken til at det er så mange brudd på sikkerhetsbestemmelsene i denne bransjen, er tidspress og presset økonomi. Vi erfarer at mange aktører regner på anbud uten å kalkulere inn utgifter til stillaser og andre sikringstiltak. Når de så får anbudet, har de ikke økonomi til å gjennomføre sikringstiltak. Eller så har de så korte tidsfrister at de ikke tar seg tid til å sikre byggeplassen, sier han.

Årets aksjon er en oppfølger av liknende aksjoner i fjor. Hele 37 prosent av virksomhetene som ble undersøkt i fjor fikk stanset hele eller deler av arbeidet på grunn av overhengende fare for liv og helse til arbeidstakerne.

1300 dødsulykker i Europa

Aksjonen som nå gjennomføres i hele Europa, legger vekt på å forebygge fallulykker i bygningsbransjen, og bruk av maskiner og transport på byggeplassen.

Bygg- og anleggssektoren er den bransjen hvor de ansatte er mest utsatt for ulykker innenfor EU/EØS med over 1300 dødsulykker hvert år. I Hordaland har det i år ikke vært alvorlige ulykker i bygningsbransjen.

Bergens Tidende fulgte inspektørene Kåre Askvik og Kurt Halås til tre byggeplasser på Sotra i går. Ingen av dem hadde så alvorlige brudd at det var aktuelt å stenge byggeplassene. Men to av dem fikk pålegg om å bedre noen av sikkerhetstiltakene.

Ordnet raskt opp

En av dem som fikk pålegg, var byggmester Arve Tøsse som holder på å oppføre tre rekkehus i nærheten av Sartor Senter på Straume. I en kommentar til BT sier Tøsse at det er helt greit for ham at Arbeidstilsynet kommer på slike inspeksjoner:

— De passer på sikkerheten for oss som jobber i denne bransjen. Jeg fikk blant annet pålegg om å sikre noen hull i gulvet der det skal komme trapp. For å være ærlig, så vet jeg egentlig at slike hull skal sikres. Det var de altså ikke, men vil omgående bli sikret for å unngå at Arbeidstilsynet stenger byggeplassen, sier Tøsse.