— Jeg ønsket meg flere utfordringer og valgte en vanskeligere matte på videregående, men det ble jeg straffet for, sier Ingrid Eidsvaag.

I vår søkte eleven fra Bergen katedralskole på nanoteknologi ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, men ble nektet plass fordi hun hadde et annerledes matematikkfag på vitnemålet.

— Det virker som et veldig rigid regelverk, det må da gå an å bruke sunn fornuft, sier Eidsvaag.

Rektor Hans Peder Vibe ved katedralskolen ble sjokkert da han fikk beskjeden om at Eidsvaag ikke kom inn.

— Her skriker det norske samfunnet etter realfagskompetanse, og så får hun avslag fordi hun har et matematikkfag på delvis universitetsnivå på vitnemålet, sier Vibe.

Tok gull og bronse i OL

Eleven hans tok tidligere i år gull i det nasjonale Kjemi-OL og bronse i det internasjonale Kjemi-OL i Tokyo.

«Mathematics High Level» heter faget Eidsvaag valgte, et fag som tilbys ved IB-linjen ved skolen. Vibe søkte Fylkesmannen om godkjenning for at elever kunne velge dette faget i stedet for vanlige mattefag. Fylkesmannen ga klarsignal. Men hos NTNU lyste det rødt.

— Vi ønsker ikke å uttale oss om enkeltsaker. Det som kan ha skjedd, er at vitnemålet ikke var godkjent, eller det var vanskelig for oss å se om elevene fylte matematikkravene til studiet, sier seksjonsleder Catharina Lindheim ved seksjon for rekruttering og opptak ved NTNU.

Nei fra direktoratet

Vibe spurte Utdanningsdirektoratet om hva som var rett. Tre måneder senere, i midten av oktober, fikk han svar. Direktoratet mener rektor ikke kan endre fagene slik.

Uenigheten står rundt paragraf 1-12 i forskriften til opplæringsloven. Bergen katedralskole og Fylkesmannen tolker det dit hen at rektor kan gi elevene fritak fra enkeltfag og tillate dem å ta andre fag som er tilsvarende eller mer omfattende, og godkjenne disse på forhånd. Direktoratet sier nei til slik forhåndsgodkjenning.

— Det er flott at man prøver å gi disse elevene utfordringer, men fagene som tilbys må være innenfor Kunnskapsløftet, sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet.

— Jeg er klar over at det kan virke litt rigid, men vi må følge de fastsatte læreplanene, sier Børnes.

Hun viser til at heltidselever etter opplæringsloven må følge fastlagt fag - og timesammensetning.

Skal spørre ministeren

Vibe mener direktoratet burde brukt skjønn for å la elever få mulighet til å fordype seg.

Utdanningspolitiker Henning Warloe (H) har sendt skriftlig spørsmål til utdanningsministeren. Warloe ber Kristin Halvorsen endre tolkningen av paragrafen eller endre paragrafen.

— Det er opplest og vedtatt at vi trenger mer satsing på realfag i norsk skole, og da kan vi selvfølgelig ikke ha et system som straffer dem som satser på realfag, sier Warloe.

Løsningen for Eidsvaag ble å fjerne «Mathematics High Level» fra vitnemålet.

— I stedet la jeg til noen ekstrafag jeg tok for gøy som privatist. De var på lavere nivå og ble godkjent. Da fikk jeg studieplass, sier Eidsvaag.

Kommentarer til saken? Skriv gjerne i kommentarfeltet!