Etat for helsetjenester i Bergen kommune var fredag uanmeldt befaring i Kjelleren barnehage, og etaten besluttet å stenge dem privatdrevne barnehagen av helsemessige årsaker.

I etatens rapport fra befaringen påpekes 37 ulike forhold som ikke var tilfredsstillende. Barnehagen er godkjent for 16 barn.

Klager fra foreldre

Kommunen kom på uanmeldt tilsyn etter å ha fått klager fra foreldre i barnehagen.

— Det er ikke ofte vi stenger barnehager på dagen, men her var det snakk om ganske alvorlige forhold, sier etatssjef i Etat for helsetjenester, Brita Øygard.

Manglet barnesikring

Blant annet pekes det på følgende forhold:

  • Sikkerheten i barnehagen var ikke god nok. Trapper var glatte eller hadde løse steiner, gjerder var for lave og det var for store gliper ved port og under gjerde. I tillegg manglet klemsikring på dører, stikkontakter var usikret i barnehøyde og komfyren på kjøkkenet var heller ikke barnesikret. Lekeplassutstyret bar preg av mangel på kontroll.
  • Barnehagen bar generelt preg av dårlig vedlikehold. Blant annet påpekes manglende gulv- og taklister, defekte skapdører, løsnet gulvbelegg, ødelagte gulvfliser og hull og svimerker i tak.
  • Barnehagen bar preg av dårlig renhold. Gulv, vegger og tak var synlig skitne.
  • Ventilasjonen i barnehagen var ikke god nok, noe som blant annet fører til tung luft i barnehagens oppholdsrom.
  • Barnas vask på stellerommet var uhensiktsmessig slik at barna ikke fikk vasket hendene ordentlig, og stellerommet fremstod som uhygienisk. For å få åpne igjen, må barnehagen rette opp de mest alvorlige forholdene. De får også inndratt godkjenningen sin, og må søke om godkjenning på nytt.

Har ikke fått tak i styrer

Øygard sier at kommunen ikke har fått kontakt med styrer i barnehagen.

— Det vil nok ta tid før den barnehagen kan åpne igjen. Hva foreldrene og barna kan få av tilbud i mellomtiden, kommer an på styrer, sier Øygard.

Såvidt hun kjenner til, har det ikke vært tilsyn i barhagen siden 1999, da barnehagen ble godkjent. Et søk i arkivene til Bergens Tidende, viser imidlertid at kommunen hadde tilsyn i barnehagen under en storaksjone i 2007. Den gang var Kjelleren barnehage en av de som fikk merknader. Da reagerte kommunen blant annet på at barnehagen hadde for mange barn.

Har stengt flere

Dette er andre gang på kort tid at Bergen kommune stenger en barnehage på dagen. Den 25. oktober ble Såta familiebarnehage stengt. I fjor ble Toppen barnehage stengt.

— Jeg tør ikke si at kvaliteten i barnehagene i Bergen generelt er for dårlig, men vi kan ikke til enhver tid ha oversikt over alle barnehagene. Det er de som eier som har ansvar for å drive etter forskriftene. sier Øygard.

Hun sier også at kommunen har prioritert arbeidet med skolene i Bergen den siste tiden.

Byråd for barnehage og skole, Harald Victor Hove (H) sa i etterkant at det kommer til å bli flere tilsyn med barnehager i Bergen og at kvalitetskravene er høyere enn de har vært tidligere.

Det har ikke lykkes Bergens Tidende å få tak i styreren i Kjelleren barnehage fredag kveld.